Home arrow Schoolinfo arrow Bestuur

Welkom

Welkom op de website van de
Prins Willem-Alexanderschool in De Lier

v. Haemstedestraat 28, 2678 TX, De Lier,
tel:0174-514395, fax:0174-521320

 

Gefeliciteerd

21/8Denise Vellekoop
23/8Lucya v. Dongen
23/8Lisanne v.d. Gaag
25/8Tjeerd-Jan Sinnema
26/8Roald Molenaar
27/8Fabian v. Vliet
28/8Niels Hoogendonk

Login Form


Wachtwoord vergeten?
PCPOW

Rond 2002 hebben de acht besturen van de protestants-christelijke basisscholen in De Lier, `s-Gravenzande, Honselersdijk, Maasdijk, Maasland, Monster, Naaldwijk en Wateringen de intentie uitgesproken te komen tot een besturenfusie. Deze intentieverklaring was gebaseerd op een door de Besturenraad uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens zijn een stuurgroep en vijf werkgroepen intensief aan de slag gegaan om de besturenfusie voor te bereiden. Op 25 maart 2004 volgde de oprichting van de Stichting PCPO Westland. De formele overdracht van de bestuurlijke bevoegdheden vond plaats op 1 augustus 2004.

Het doel van deze fusie was:

  • behoud en versterking protestants-christelijk basisonderwijs in de regio;
  • vermindering bestuurlijke risico`s;
  • bevordering deskundigheid;
  • versterking positie ten opzichte van de gemeente;
  • versterking positie in verband met gewijzigde financiering van het onderwijs.

Door deze fusie was een organisatie ontstaan met ca. 4400 leerlingen, 400 personeelsleden en 16 scholen, verspreid binnen de gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland (Maasland).

Als grondslag van de stichting is in de statuten opgenomen:
"De stichting gaat bij haar werk uit van het Evangelie van Jezus Christus, dat de mens roept tot dienst aan God en aan de medemens. Zij baseert zich hierbij op de Bijbel als Gods Woord".

Het bijzondere van het in 2004 gekozen fusiemodel was dat de plaatselijke verenigingen in stand zijn gebleven. Formeel was het bevoegd gezag overgedragen aan stichting PCPO Westland. Tegelijkertijd hadden de lokale besturen enkele taken gehouden, met name op het gebied van de identiteit, benoemingen, onderwijskwaliteit en het dagelijks management.

Website PCPOW : www.pcpowestland.nl