Home arrow Schoolinfo arrow Kriebelclub

Welkom

Welkom op de website van de
Prins Willem-Alexanderschool in De Lier

v. Haemstedestraat 28, 2678 TX, De Lier,
tel:0174-514395, fax:0174-521320

 

Gefeliciteerd

21/8Denise Vellekoop
23/8Lucya v. Dongen
23/8Lisanne v.d. Gaag
25/8Tjeerd-Jan Sinnema
26/8Roald Molenaar
27/8Fabian v. Vliet
28/8Niels Hoogendonk

Login Form


Wachtwoord vergeten?
Kriebelclub

 


Hoofdluis is een terugkerend probleem op scholen. Ondanks de genomen maatregelen van ouders en school blijven meldingen van hoofdluis bij onze school binnenkomen. We hebben gezocht naar een extra maatregel om het hoofdluisprobleem beheersbaar te houden.

De ‘kriebelclub’

In overleg met de GGD Zuid-Holland West heeft hebben we op onze school een ouderwerkgroep ingesteld. Gelukkig heeft een groot aantal ouders hun medewerking toegezegd. De ouders van deze ‘kriebelclub’ controleren de leerlingen op hoofdluis. De leden van de kriebelclub hebben hiervoor een informatie-bijeenkomst bijgewoond waarin de verpleegkundige jeugdgezondheidszorg van de GGD uitleg heeft gegeven.

Controle

Na elke vakantie controleert de kriebelclub de leerlingen op hoofdluis. Zij kijken naar eventuele luizen en neten in het haar. (Op de te downloaden brief kunt u lezen over hoofdluis, besmetting, enz.)

Bij een tussentijdse melding van hoofdluis zal ook tussendoor in de desbetreffende groep gecontroleerd worden. Als er bij de controle hoofdluis wordt gevonden bij een leerling of leerlingen krijgen alle kinderen uit die groep een behandelings- en een mededelingsbrief mee. Hierin staat informatie over tijdige opsporing, behandeling en maatregelen rond hoofdluis.
(U vindt deze info ook in het behandeloverzicht in downloads.)
Lees die brief zorgvuldig en volg alle instructies die beschreven staan goed op!

De controle wordt in de klas(sen) met hoofdluis na twee weken herhaald. Alhoewel een open en informatieve houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding bevordert, respecteren we natuurlijk de privacy van leerlingen met hoofdluis. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat íedereen hoofdluis kan krijgen en dat hoofdluis niets met slechte hygiëne te maken heeft.

Om verspreiding te voorkomen is het belangrijk dat iedereen meewerkt. Het krijgen van hoofdluis is niet verwijtbaar; er niets of onvoldoende aan doen wel! Op onze school hebben we afgesproken dat de kriebelclub de controle verzorgt. De bevindingen van de controle worden alleen doorgegeven aan de coördinatoren van de werkgroep. Mocht er bij een leerling hoofdluis geconstateerd worden, dan neemt één van de coördinatoren van de werkgroep telefonisch contact op.

Belangrijk

Om de hoofdluiscontrole goed te laten verlopen willen we u vragen de kinderen op de controledagen zonder haargel en met niet al te ingewikkelde haardracht naar school te laten gaan.

Luizencapes

Om verspreiding tegen te gaan, zijn er op school luizencapes te koop. Jassen en tassen hangen dagelijks onder deze capes.

Indien u vragen heeft over het controleren op hoofdluis of het aanschaffen van een cape, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.