Home arrow Schoolinfo arrow Medezeggenschapsraad

Welkom

Welkom op de website van de
Prins Willem-Alexanderschool in De Lier

v. Haemstedestraat 28, 2678 TX, De Lier,
tel:0174-514395, fax:0174-521320

 

Gefeliciteerd

21/8Denise Vellekoop
23/8Lucya v. Dongen
23/8Lisanne v.d. Gaag
25/8Tjeerd-Jan Sinnema
26/8Roald Molenaar
27/8Fabian v. Vliet
28/8Niels Hoogendonk

Login Form


Wachtwoord vergeten?
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is de ondernemingsraad van de school. Twee afgevaardigden van de ouders van leerlingen (zij moeten de grondslag van de vereniging onderschrijven) en twee personeelsleden hebben zitting in deze raad. Vanuit de ouders zijn dit Ina Kunz en Petra v.d. Schee. Vanuit het personeel zijn dit Mark Honselaar en Ria Eekman.

Zij komen, in overleg met het bestuur van onze schoolvereniging, op voor de belangen van leerlingen en personeel.
Ze kunnen in alle zaken de school betreffende, advies geven aan het bestuur. In een aantal gevallen is het bestuur verplicht om advies te vragen; in een bepaald aantal zaken heeft het bestuur de instemming van de raad nodig.
Van de Medezeggenschapsraad is in principe jaarlijks de helft aftredend en herkiesbaar; een ouder en een personeelslid.
In de praktijk blijven de leden langer lid van de MR.

Twee leden van de MR zijn vertegenwoordiger in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ons bestuur. In de GMR worden de meer bovenschoolse zaken besproken.

Waarom zit ik in de MR?

Mark Honselaar en Ria Eekman.

Wij vertegenwoordigen de personeelsleden in de MR en GMR. Mark is sinds 2004 MR-lid en Ria vanaf dit schooljaar.
We vinden het belangrijk dat de belangen van de kinderen en de personeelsleden op een goede manier worden behartigd.
Door de open communicatie tussen de directie en het personeel bestaat er een ontspannen sfeer tussen de directie en en MR. Dit maakt het werken voor ons als teamlid en MR-lid erg prettig op school.

Petra v.d. Schee

Ik zit nu 2 jaar in de MR, omdat ik het belangrijk vind om te weten wat er speelt op de school waar mijn kind op school zit. Ik vind het belangrijk dat er goede regels zijn, maar ook dat er goed voor het personeel gezorgd wordt, zodat zij weer goed voor de kinderen kunnen zorgen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Christelijke identiteit van de school naar voren komt en tot uiting komt in beslissingen die op dit vlak wel of niet genomen moeten worden.

Het is belangrijk dat de school een plek is waar de kinderen zich thuis voelen en zich zo ontwikkelen dat ze op het middelbaar onderwijs weer goed tot verdere ontwikkeling kunnen komen.