Home arrow Schoolinfo arrow Lokaal bestuur

Welkom

Welkom op de website van de
Prins Willem-Alexanderschool
in De Lier

v. Haemstedestraat 28, 2678 TX, De Lier,
tel:0174-514395, fax:0174-521320

 

Login Form


Wachtwoord vergeten?
Lokaal bestuur

De school is opgezet door, en vormt dus een onderdeel van de ‘Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs De Lier (VPCS).
De vereniging is in feite ontstaan uit de fusie van de gereformeerde en hervormde verenigingen, alweer zo’n vijfendertig jaar geleden.
Op basis van die fusie, waarvan de huidige vereniging dus een voortzetting is, bestaat de vereniging nu ruim 125 jaar.

In 2004 heeft de VPCS samen met nog zeven Westlandse schoolbesturen de ‘Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland’(PCPOW) opgericht. Die nieuwe stichting oefent sindsdien formeel het bevoegd gezag over de scholen uit, ook over de Prins Willem-Alexanderschool. Veel van de taken, zoals huisvesting, personeelsbeleid, financieel beleid enz. zijn dus door het Lierse bestuur overgedragen aan de Westlandse stichting.

De afstand tussen het stichtingsbestuur en de Lierse scholen is in de praktijk natuurlijk groot. De PCPOW bestuurt 16 scholen en heeft 440 personeelsleden voor meer dan 4000 leerlingen. Veel uitvoeringstaken zijn daarom weer teruggelegd bij de lokale besturen en scholen. Daardoor zult u als ouders niet zoveel merken van de nieuwe structuur.

Zoals elke vereniging telt ook de VPCS leden, momenteel zo’n 700. Lid zijn de ouders van de kinderen, die één van onze scholen bezoeken:

De Koningin Julianaschool, de Prins Mauritsschool en de Prins Willem-Alexanderschool. Maar ook anderen, die het PC-onderwijs een warm hart toedragen, zijn lid. De contributie bedraagt momenteel €5,-.

Het doel van de vereniging is het in standhouden en ondersteunen van scholen voor ‘Protestants Christelijk Onderwijs in De Lier’.

Van links naar rechts:

Bovenste rij: Karina Dijkxhoorn, Bernadette Dekker, Ronald Veenendaal, Jellinda Heuvelman, Cor van Leeuwen

Onderste rij: Wim van Dalen, Leendert Looijenga, Hans Ridder, Ed van de Nouweland

Niet aanwezig: Hester Meijndert

Uiteraard kent ook onze vereniging een bestuur. Dit bestuur telt 10 leden, voornamelijk ouders van kinderen, die één van onze scholen bezoeken. Dit bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. Elk jaar is er ook een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden de financiële en secretariële jaarverslagen vastgesteld.

Het bestuur probeert zo goed mogelijke omstandigheden te creëren, zodat het onderwijs optimaal genoten kan worden. Dat betekent dat de leerkrachten en overig personeel in staat gesteld moet worden de kennisoverdracht adequaat te laten verlopen en dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. En dat alles in een sfeer die past bij het protestants-christelijk onderwijs.

Wellicht hebt u opmerkingen, waarbij school of bestuur baat hebben. Die opmerkingen kunt u kwijt bij de leerkrachten en directie van uw school. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een bestuurslid.

Voorzitter:
Dhr L. Looijenga

Secretaris:
Mevr. B. Dekker
Viool 70
2678 HJ De Lier,
Tel: 528116