Home arrow Schoolinfo arrow Belangrijke data

Welkom

Welkom op de website van de
Prins Willem-Alexanderschool in De Lier

v. Haemstedestraat 28, 2678 TX, De Lier,
tel:0174-514395, fax:0174-521320

 

Gefeliciteerd

21/8Denise Vellekoop
23/8Lucya v. Dongen
23/8Lisanne v.d. Gaag
25/8Tjeerd-Jan Sinnema
26/8Roald Molenaar
27/8Fabian v. Vliet
28/8Niels Hoogendonk

Login Form


Wachtwoord vergeten?
Belangrijke data
16 augustus                eerste schooldag

17 augustus                hoofdluiscontrole

26 augustus                groep 5 naar Prinsenbos         13.15 uur

30 aug.-15 oktober     1e project Topondernemers

30 augustus                informatieavond ouders          19.30 uur

7 - 10 september       kamp groep 8

3 oktober                    schoolkerkdienst in de Dom

4 oktober                    kledingactie

6 oktober                    start Kinderboekenweek  

13 oktober                  boekenmarkt

15 oktober                  voorleeskampioenschap

18-22 oktober             herfstvakantie

25 oktober - 10 dec.  2e project Topondernemers

26 oktober                  hoofdluiscontrole

8 november                studiemiddag, alle groepen 's middags vrij !

19 november              rapport groep 3 t/m 8

23/25 november         rapportgesprekken 3 t/m 8  

3 december                sinterklaasviering, alle groepen 's middags vrij

? december                informatieavond ouders groep 8 voortgezet onderwijs

16 december              kerstviering 19.00 uur  kinderen 's middags vrij

20 december - 2 jan.  kerstvakantie                  

4 januari                      hoofdluiscontrole

10 januari - 25 feb.     3e project Topondernemers

14 januari                    rapport groep 1-2

17 januari                    groep 3 naar Prinsenbos         9.00 uur

19 januari                    voorleesontbijt

21 januari                    rapport kleuters

24/25 januari               rapportgesprekken groep 1-2

1, 2 en 3 februari        eindtoets Cito groep 8

14-24 februari             project

24 februari                  kijkavond project

28 feb.-6 mrt.             voorjaarsvakantie

7 maart                       cito-uitslag groep 8

7 mrt - 21 april           4e project Topondernemers

8 maart                       hoofdluiscontrole

                                     rapport groep 8

8 en 10 maart              rapport/adviesgesprekken groep 8

18 maart                     rapport gr. 3 - 7

22 maart                     groep 4 naar Prinsenbos         13.15 uur

22 en 24 maart            rapportgesprekken gr. 3 - 7

4 april                          kledingactie  

21 april                        paasontbijt / paasviering

22 april - 8 mei           paas/meivakantie

9 mei - 23 juni             5e project Topondernemers

10 mei                        hoofdluiscontrole

                                      kleuters naar Prinsenbos        9.00 uur  

20 mei                        schoolreis

25 mei                        schoolschoonmaak                 19.00 uur

29 mei                        schoolkerkdienst in Vredekerk

2 en 3 juni                   vrij i.v.m. hemelvaart  

13 juni                         tweede pinksterdag

17 juni                         rapport groep 1-2

20/21 juni                    rapportgesprekken groep 1-2

20 juni                         gesprekken ouders groep 3 - 7

24 juni                         eindfeest

27 juni                         afscheidsavond groep 8

1 juli                            rapport groep 3-8

                                   begin vakantie om 11.45 uur