Home arrow Schoolinfo arrow Algemene info

Welkom

Welkom op de website van de
Prins Willem-Alexanderschool in De Lier

v. Haemstedestraat 28, 2678 TX, De Lier,
tel:0174-514395, fax:0174-521320

 

Gefeliciteerd

21/8Denise Vellekoop
23/8Lucya v. Dongen
23/8Lisanne v.d. Gaag
25/8Tjeerd-Jan Sinnema
26/8Roald Molenaar
27/8Fabian v. Vliet
28/8Niels Hoogendonk

Login Form


Wachtwoord vergeten?
Algemene info
Onze school

De protestants-christelijke basisschool Prins Willem-Alexanderschool is op 1 augustus 1969 opgericht als één van de scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs te De Lier.  Op 1 augustus 1985 fuseerden wij met de kleuterschool Harlekijn en werd de integratie, gesymboliseerd door de verbindingsgang, tussen kleuterschool en lagere school een feit. Eind schooljaar 2010 - 2011 telt onze school 192 leerlingen.

Lees meer...
 
Wat vinden we belangrijk

Onze school is een christelijke school. We geloven dat we niet zomaar op de wereld zijn en dat God ons een taak heeft gegeven: te zorgen voor de wereld en onze medemensen. Daarom proberen we de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel en die te vertalen naar de tijd waarin wij leven. Het praten hierover gebeurt tijdens verschillende lessen.

Lees meer...
 
Personeel

Op dit moment zijn er 10 leerkrachten verbonden aan onze school, een gediplomeerd Remedial Teacher, een gymleerkracht en een directeur. Een aantal leerkrachten vervult naast een lesgevende taak aan een vaste groep ook nog een andere taak, nl. die van intern bege­lei­der, stagecoördi­nator en ict-er.

Lees meer...
 
Organisatie

Hoewel wij werken met het leerstofjaarklassensysteem, betekent dat niet dat ieder kind in elke groep precies hetzelfde doet. Vaak is er sprake van een hoeveelheid basisstof met daarna verrijkingsstof voor de goede leerling en herhalingsstof voor de zwakkere leerling. In een enkel geval heeft een leerling een totaal aangepast programma. We proberen het aantal leerkrachten voor een groep te beperken tot twee, in een enkel geval is dat helaas niet haalbaar.

Lees meer...
 
Aanmelding

Onze school staat open voor alle kinderen, indien de ouders de identiteit en doelstellingen van
de school willen respecteren. Aanmelding van de leerlingen kan plaats vinden door ouders/verzorgers in de maand februari voorafgaand aan het schooljaar waarin het kind 4 jaar wordt.

Lees meer...
 
Overblijven

Op maandag, dinsdag en donderdag is er voor de kinderen tussen de middag gelegen­heid om over te blijven. Formulieren waarop u kunt aangeven wan­neer en met hoeveel kinderen u gebruik wilt maken van de overblijfregeling, kunt u krij­gen bij juffrouw Sigrid. Voor vragen kunt u ook bij haar terecht.

Lees meer...